yh0612cc银河yh0612cc银河办公地点变更的通知

发布时间: 2023-03-03 10:45:26 访问量:

全校师生:

根据学校安排,yh0612cc银河计划202336日搬迁至新的办公地址,办公地址变更如下:

新地址:北区田家炳6楼

旧地址:南区行政楼1楼

以上变更自202336日起启用,请各位师生以知悉各部门办公室房间将于搬迁结束后在yh0612cc银河网站公布,由此带来的不便,敬请谅解。

办公地点发生变更的部门包括:行政办公室、基础业务部、系统运维部、信息技术安全部。南区行政楼0121室数字校园服务运维驻场工休息室、培训室等仍保持不变。

                                  yh0612cc银河

                                                                          2023年3月2日